Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 23. máj 2022.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

MBM mat s. r. o. s.r.o.
Visolaje 410
Beluša
018 61
Slovensko
E -mail: ks.tammbm@tammbm
Telefónne číslo: +421 905 804 070

VAT ID: SK2023668911

Právny zástupca (zástupcovia) MBM mat s. r. o. s.r.o.:

Ing. Miroslav Bellay

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 27490/R pod licenciou alebo registračným číslom:

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.